Voor welke leerlingen

U bent hier

Hoeve Hoogland is een erkend leerbedrijf. We zetten ons in voor jongeren van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs (PTO). We richten ons op jongeren die vanuit het VSO of PTO nog geen aansluiting hebben op de arbeidsmarkt of op MBO’ers (niveau 1 en 2) die thuis komen te zitten omdat er psychisch of sociaal teveel belemmeringen zijn. We helpen deze jongeren om weer een vervolg- of herstart te maken in het onderwijs of om te starten op de arbeidsmarkt. We werken nauw samen met diverse onderwijsinstellingen en Stichting Boris.