Ontwikkelbedrijf

U bent hier

Doelgroep:
Jongeren die vanuit het VSO (voortgezet speciaal onderwijs), PTO (praktijk onderwijs)  nog geen aansluiting hebben op de arbeidsmarkt of MBO-ers (niveau 1 en 2) thuis komen te zitten omdat er psychisch of sociaal te veel belemmeringen zijn.

Onze ondersteuning is er op gericht dat jongeren of een vervolg/herstart  kunnen maken in het onderwijs, of dat ze een start maken op de arbeidsmarkt.

Ontwikkelkbedrijf Hoeve Hoogland:
Hoeve Hoogland is een ontwikkelbedrijf. We leveren aan leden van onze community een vers en zelfgeproduceerd  voedselpakket.
Het gaat om zuivelproducten (van geitenmelk) groentes en vlees van onze dexterkoeien en kippen.

De basis is het werken op ons bedrijf.  Dat geeft een structuur. Wij geven duidelijke werkopdrachten en stimuleren deelnemers zichzelf uit te dagen.
We hebben onze werkprocessen helder omschreven zodat de jongeren ook uiteindelijk zelf verantwoordelijkheden kunnen dragen.  
ondertussen werken we aan:
-> gedragsverandering
-> werknemers vaardigheden
-> halen van deelcertificaten 
-> teruggang naar school of
-> deelname aan een arbeidsproces.

 

 

 

 

 

Hoeve Hoogland werkt nauw samen met stichting Boris:
Via stichting Boris en Hoeve Hoogland kunnen jongeren een praktijkverklaring behalen.
De jongere kan met zijn verklaring aan anderen laten zien wat zijn mogelijkheden zijn.
De verklaringen worden door de brancheorganisaties erkend als een bewijs van vakbekwaamheid.