Instanties

U bent hier

De werkzaamheden voor de deelnemers vindt plaats in de voedselcommunity.
Deelnemers van dagbesteding werken mee aan een diervriendelijk en duurzaam voedselproject. 


Het werk heeft hierdoor in zichzelf een zinvolle doelstelling. Het is niet het werk om het werk.
We maken gebruik van kwaliteiten, mogelijkheden van de deelnemers en houden rekening met hun tempo en wensen.

Begeleiding en ondersteuning:
Hoeve Hoogland werkt vanuit het integraal werken. We geloven in 1 deelnemer 1 hulpverlener en 1 plan. Dus daar waar deelnemers meer ondersteuning nodig hebben dan dagbesteding kunnen wij dat ook bieden. De begeleiding die men krijgt is geheel afhankelijk van wat de individuele deelnemer nodig heeft. We spreken dit samen af en leggen dat vast in een individueel plan.(http://samen1plan.nl/). Ook kunnen wij losse trajecten van ondersteuning bieden.

We werken nauw samen met belangrijke derden. Dit kunnen familieleden, vrienden en ook professionele ondersteuners zijn. 
Wij bieden zorg in natura en werken via pgb's. Aanmelden gaat via button contact.
Hoeve Hoogland heeft een kwaliteitshandboek en is aangesloten bij: