Hulpverlening

Meewerken aan een lokaal en duurzaam voedselproject geeft zin aan de dag!

Voedsel community

Door mede-eigenaar te worden van de oogst smaakt alles beter!

Contact

Bezoekadres: Landyk 2 Drogeham Telefoon: 06 - 51 73 53 28

Hoeve Hoogland
(Gerkesklooster/Drogeham)

Hoeve Hoogland  kenmerkt zich door een kleinschalige community waarin mensen een beschermde plek vinden om hun dag zinvol te besteden en om begeleiding te krijgen. 
Deze kleinschaligheid maakt dat we betrokken en open zijn met onze deelnemers.  
We denken vanuit een coöperatief concept waarin werkers en deelnemers samen overleggen  
en beslissen hoe we Hoeve Hoogland vormgeven en hoe we eventuele problemen oplossen. 

Doel: 
De doelstelling van Hoeve Hoogland is tweeledig.  
1.Hoeve Hoogland richt zich op het duurzaam en lokaal voedsel produceren en hiermee een aantal huishoudens voorzien van puur lokaal eten. 
2.Hoeve Hoogland biedt begeleiding en dagbesteding aan mensen met een kwetsbaarheid,  
met als doel mensen zo zelfredzaam mogelijk te laten functioneren.